Co to jest R System ?
R System firmy POLGIPS, to najnowsza technologia produkcji elementów i wykonawstwa budowlanego ścian zewnętrznych budynków jedno i wielorodzinnych o wyjątkowo korzystnych parametrach cieplnych. Elementy R
System są produkowane na zamówienia inwestorów, standardowo z czystego gipsu i wypełnienia termoelewacyjnego, w grubościach: 30 cm – U= 0,096 W/m 2 xK lub 25 cm – U = 0.137 W/m 2 xK. Grubość elementów jest grubością ściany jednowarstwowej paroprzepuszczalnej, zapewniającej najwyższy komfort środowiska wewnętrznego mieszkań przy znacznie niższych kosztach budowy ścian domów od wznoszonych ścian w innych echnologiach i kilka razy niższych kosztach ogrzewania domów, ponieważ ściany z tych elementów spełniają wymagania ścian budynków pasywnych lub energooszczędnych.

R System - przykładowy termoizolacyjny element budowlany, jest przedstawiony na rysunku, jak niżej, jako bloczek z masywną gipsową płytą nośną i wypełnieniem termoelewacyjnym usztywnionym cienką gipsową płytą i dwoma paroprzepuszczalnymi przewiązkami gipsowymi. Masywna gipsowa płyta ściany wewnętrznej budynku akumuluje w każdym metrze kwadratowym budynku 1731 kJ/W i jest naturalnym, korzystnym dla zdrowia człowieka, regulatorem temperatury i wilgotności a jednocześnie drugim składnikiem izolacji cieplnej gipsu pochodzącej od pojemności cieplnej ściany R System. Wpływ sumowania się tego składnika na poprawę wartości współczynnika przenikania ciepła „U” w budynkach zostanie udokumentowany przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń elektronicznych służących do określenia charakterystyki energetycznej budynku.

Jak gospodarczo wykorzystać R System ?
Szczególnie ważnym jest fakt, że R System wpisuje się bardzo precyzyjnie w program Komisji Europejskiej HORIZON 2020- WORK PROGRAMME 2014-2015 w zakresie stawianych celów:
„-redukcji o minimum 30% związanej energii i CO 2 na poziomie komponentów -polepszenie o 20% właściwości izolacyjnych
- redukcję o min. 15% ogólnych kosztów w stosunku do istniejących rozwiązań
- redukcję o min. 5% energii zużytej podczas całego cyklu życia budynku
- polepszenie jakości informacji od wytwórców produktów w celu ułatwienia lepszego podejmowania decyzji
- wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora budowlanego w dziedzinie „zielonych” technologii budowlanych.”
Od ponad roku coraz lepsze relacje z samorządami województwa łódzkiego, deweloperami, zespołami projektowymi i wykonawcami budowlanymi w zakresie wykorzystania mojej opatentowanej technologii SYSTEM „R” (stosowanej od lat 18 w Polsce oraz kilku krajach Europy i ChRL) – zostały docenione przez Marszałka Województwa Łódzkiego zaproszeniem firmy POLGIPS Leopold Rolek na III Międzynarodowy Kongres Bioekonomii w dniu 19 września 2014 roku.