POLGIPS<br>PRZEDSTAWIA

POLGIPS
PRZEDSTAWIA

POZNAJ SYSTEM R

POZNAJ SYSTEM R

najnowsza technologia produkcji elementów i wykonawstwa budowlanego ścian zewnętrznych

POLGIPS Leopold Rolek jest firmą założoną w czerwcu 1990 roku, która realizuje prace badawczo-wdrożeniowe w zakresie rozwoju własnych technologii opartych na optymalnym skojarzeniu gipsu i wysokoizolacyjnych materiałów, przeznaczonych do prefabrykacji elementów ścian zewnętrznych, wewnętrznych i stropowych stosowanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Do prefabrykacji wymienionych elementów POLGIPS buduje nowoczesne kompletne linie produkcyjne przy wykorzystaniu własnych oryginalnych patentów i wieloletniego doświadczenia, zarówno dla potrzeb własnych jak i dla licencjobiorców. Produkuje i sprzedaje elementy, szkoli pracowników w zakresie produkcji i wykonawstwa budowlanego SYSTEM „R” - nowej branży budownictwa, najbardziej ekologicznego i super energooszczędnego.

 

Na krajowych i światowych targach i wystawach SYSTEM „R” uzyskał liczne prestiżowe nagrody. Kilka z nich i wybrane realizacje domów jedno i wielorodzinnych zamieszczono w zał. 1. SYSTEM „R” zapewnia:
1. komfort klimatu wewnętrznego pomieszczeń realizowany naturalnie najwyższą spośród znanych w świecie akumulacyjnością i izolacyjnością ścian zewnętrznych, zdolnych do stabilizacji temperatury i wilgotności. Komfort zamieszkiwania uzyskuje się nawet przy ograniczenie pracy urządzeń klimatyzacyjnych, a nawet ich eliminowaniu;
2. najwyższe bezpieczeństwo zdrowotne ponieważ ściany z tych materiałów zawierają wielokrotnie niższe zawartości pierwiastków promieniotwórczych od m.in. wyrobów ceramicznych powszechnie stosowanych do budowy domów i są one wolne od zawartości szkodliwych związków chemicznych;
3. bezpieczeństwo ogniowe (3h), przeciwhuraganowe, sejsmiczne;
4. bezpieczeństwo ekonomiczne (U=0,10; 0,12; 0;14W/m 2 xK). Wymagania: od 01.01.2014r. 0,25 W/m 2 xK a 0,20 W/m 2 xK od 01.01.2021r.
Zwykle o połowę cieńsze, od znanych systemów ENERGO, ściany SYSTEM „R” umożliwiają uzyskanie kilkunastu metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni w domach jednorodzinnych a w
domach wielokondygnacyjnych kilkuset m 2 o wartości przekraczających koszt zakupu elementów. Od systemów ENERGO – cieńsze, tańsze ściany SYSTEM ”R” o rewelacyjnie korzystnych
parametrach cieplnych umożliwiają inwestorom uzyskanie dotacji przewidzianych dla budownictwa pasywnego: 50 tysięcy złotych na dom; 16 tysięcy złotych na mieszkanie.
SYSTEM „R” łatwo i szybko adaptuje się do każdego projektu domu, odpowiadającemu wymaganiom prawa budowlanego. Początkującym POLGIPS bezpłatnie adaptuje projekty i realizuje instruktaże na placach budowy.

- Leopold Rolek

 

SYSTEM „R” – korzyści dla Użytkowników

 

SYSTEM „R”, o parametrach technicznych znacznie korzystniejszych od mających obowiązywać w Unii Europejskiej od 1.01.2021 roku, przekłada się na najniższe koszty ogrzewania domów/mieszkań a równocześnie zapewnia:
• komfort klimatu wewnętrznego pomieszczeń, uzyskiwany dzięki wysokiej izolacyjności cieplnej oraz dużej pojemności cieplnej zewnętrznych i wewnętrznych ścian gipsowych;
• paroprzepuszczalność ścian eliminującą konieczność stosowania urządzeń klimatyzacyjnych;
• wysoką, co najmniej trzygodzinną odporność ogniową ścian budynku;
• wysoką odporność budynku na huragany i wstrząsy sejsmiczne;
• możliwość łatwego i bezpiecznego kotwienia szafek o wadze do 200 kg w dowolnym miejscu ścian;

• dwudziestokrotnie mniejsze od dopuszczalnych Instrukcją ITB 234 zawartości pierwiastków promieniotwórczych - najniższe spośród wszystkich znanych materiałów budowlanych;

• ściany wolne od jakichkolwiek szkodliwych związków chemicznych.

Znaczna grupa kupujących mieszkania lub domy jest jednocześnie zainteresowana pozyskaniem kredytu bankowego na dom/mieszkanie. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się obiekty, dla których możliwe jest pozyskanie dotacji dla budynku spełniającego wymagania w zakresie energooszczędności, czyli budynki energooszczędne lub pasywne. Kwota dotacji obecnie wynosi odpowiednio 30 lub 50 tysięcy złotych. Największy wpływ na ograniczenie zużycia energii do ogrzewania mieszkań mają ściany budynku. Natomiast najtańsze i najlepsze spośród znanych i stosowanych w świecie systemów ściennych są ściany SYSTEM „R”. Potwierdzają to liczne, nadzwyczaj pozytywne oceny użytkowników domów zbudowanych w tym systemie oraz nagrody krajowych i światowych targów, za wysokie parametry elementów ściennych produkowanych przez POLGIPS.

 

SYSTEM „R” – korzyści dla Dewelopera

 

Obowiązujące już od 1. stycznia 2014 roku nowe wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków zobowiązują inwestorów do stosowania do budowy ścian zewnętrznych budynków materiałów dla których wartość współczynnika przenikania ciepła U nie przekracza 0,25 [W/m2•K], a od 1.01.2017 r. obowiązywać będzie maksymalna wartość współczynnika U = 0,23 [W/m2•K], natomiast od 1.01.2021 roku wartość ta ma wynosić U = 0,20 [W/m2•K]. Tymczasem elementy SYSTEM „R” o grubości 25 centymetrów już obecnie (!) spełniają nawet te perspektywiczne na rok 2021 wymagania a elementy SYSTEM „R” grubości 30 cm umożliwiają wznoszenie ścian budynków nawet o współczynniku U = 0,10 [W/m2•K]. Inni czołowi producenci ściennych elementów osiągają wymagane wartości współczynnika „U” dopiero przy grubości ścian powyżej 50 cm.

Pierwszą korzyścią Dewelopera zamawiającego w POLGIPS elementy SYSTEM „R” jest więc uzyskanie ścian z lepszą od wymaganej wartością współczynnika „U” przy ścianach cieńszych o 25 cm. W realizacji domu jednorodzinnego przekłada się to na uzyskanie dodatkowej powierzchni sprzedażnej rzędu 20 m2 o wartości sprzedażnej 80 tysięcy złotych (licząc jednostkową cenę sprzedaży 4000 zł/m2). Zatem ze sprzedaży tylko tej, uzyskanej w wyniku zastosowania SYSTEMU „R”, dodatkowej powierzchni Deweloper może kupić w POLGIPS elementy SYSTEM „R” do wykonania ścian całego budynku i to za kwotę znacznie niższą od 80 000,00 zł (!).

SYSTEM „R” stwarza więc Deweloperom bardzo korzystne możliwości wznoszenia ścian spełniających nowe wymagania ochrony cieplnej budynków oraz budynków energooszczędnych, pasywnych i plus energetycznych przy najniższych kosztach wykonawczych. W zestawieniu z wyżej przedstawioną informacją o korzyściach dla Użytkowników powinno to umożliwiać Deweloperom uzyskiwanie znacznej przewagi konkurencyjnej, potrzebnej do szybkiego tworzenia niskoenergetycznych zasobów mieszkaniowych, zmniejszających zużycie energii a w ślad za tym skokowo ograniczających wydatki z tytułu ogrzewania i chłodzenia domów/mieszkań, a w  konsekwencji mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

– Leopold Rolek

CERTYFIKATY i DYPLOMY

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!